การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ประชุมข้าราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์จัดประการชุมภายในหน่วยงานทุกๆเดือน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ

การดำเนินงานตามนโยบาย พศ. / จังหวัด และการสนองงานคณะสงฆ์ การติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค
ประชุมข้าราชการครั้งที่ ๘/๒๕๖๔

ประชุมข้าราชการครั้งที่ ๙/๒๕๖๔

ประชุมข้าราชการครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔

ประชุมข้าราชการครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔

ประชุมข้าราชการครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ประชุมข้าราชการครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

 


บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 687,775