พศจ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำไตรมาส ๓ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

วันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางน้ำทิพย์ ต่ายลำยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นางสมถวิล ชูพินิจสกุลวงค์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำไตรมาส ๓ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ โดยมีนายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศรีพนมมาศ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 687,631