พศจ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมการโครงการปลูกฝังจิตพอเพียงต้านทุจริตแก่คนไทย ครั้งที่ ๓ หัวข้อ"เรียนรู้ และอยู่เป็น"

วันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. นางน้ำทิพย์ ต่ายลำยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นางสมถวิล ชูพินิจสกุลวงค์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมการโครงการปลูกฝังจิตพอเพียงต้านทุจริตแก่คนไทย ครั้งที่ ๓ หัวข้อ"เรียนรู้ และอยู่เป็น"  จัดโดย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ (วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร) ผ่านระบบZoom Meeting ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 687,775