สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ นำโดยนางสุวลักษณ์ มูลหล้า ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสุวลักษณ์ มูลหล้า ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นายสุพรรณ์ ยากองโค นักวิชาการศาสนาชำนาญการ, นายสราวุธ ทวีรัตนพันธ์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมประชุม พระสังฆาธิการ ในระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ทุกวันพระก่อนปฏิบัติงาน วันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ นำโดยนางสุวลักษณ์ มูลหล้า ผู้อำนวยการสำนักงานสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมบุคลากร ร่วมกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ทุกวันพระก่อนปฏิบัติงาน วันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางสุวลักษณ์ มูลหล้า ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยบุคลากร ได้ดำเนินการถวายคัมภีร์เทศน์บทพระธรรมเทศนาแด่พระปัญญากรโมลี ดร. เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ และพระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ (ธ)

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 26,085