วันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ นำโดยนางสุวลักษณ์ มูลหล้า ผู้อำนวยการสำนักงานสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมบุคลากร ร่วมกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ทุกวันพระก่อนปฏิบัติงาน วันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางสุวลักษณ์ มูลหล้า ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยบุคลากร ได้ดำเนินการถวายคัมภีร์เทศน์บทพระธรรมเทศนาแด่พระปัญญากรโมลี ดร. เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ และพระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ (ธ) ตรวจพื้นที่ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ (พระอารามหลวง) ประสบวาตภัย วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น.คณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ทุกวันพระ

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 20,706