ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ นำโดยนางสุวลักษณ์ มูลหล้า ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เพื่อติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และการสนองงานคณะสงฆ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดกลาง ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,144,586