วันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางสุวลักษณ์ มูลหล้า ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยบุคลากร ได้ดำเนินการถวายคัมภีร์เทศน์บทพระธรรมเทศนาแด่พระปัญญากรโมลี ดร. เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ และพระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ (ธ)

วันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 🌾นางสุวลักษณ์ มูลหล้า ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยบุคลากร ได้ดำเนินการถวายคัมภีร์เทศน์บทพระธรรมเทศนา เรื่อง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ แด่พระปัญญากรโมลี ดร. เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ และพระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ (ธ) เพื่อแจกจ่ายให้กับวัดในเขตปกครองใช้แสดงธรรมเทศนา ในโอกาสต่างๆ


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 26,052