พศจ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมการประชุมพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ภาค ๕ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางน้ำทิพย์ ต่ายลำยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายนายสุพรรณ์ ยากองโค นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นายภัทรพล บุญมั่น นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนายอาทิตย์ วงค์ไฉไล เจ้าพนักงานธุรการปฏิติงาน เข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ภาค ๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด และเลขานุการ  โดยมีพระราชวชิรากร, ดร. เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุม ณ วัดท่าแฝก ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,144,586