พศจ.อุตรดิตถ์ ร่วมตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ วิชาด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันเสาร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางน้ำทิพย์ ต่ายลำยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายนายสุพรรณ์ ยากองโค นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายธนภัทร อุทธตรี นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ วิชาด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ สนามสอบวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 687,775