พศจ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ และร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่การปฏิบัติงาน (Knowledge Management : KM)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ นางน้ำทิพย์ ต่ายลำยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายนายภัทรพล บุญมั่น นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ และร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่การปฏิบัติงาน (Knowledge Management : KM) ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมีนายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,145,047