พศจ.อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเปิดการอบรมครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ประจำปี ๒๕๖๖ เขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ภาค ๕

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเปิดการอบรมครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ประจำปี ๒๕๖๖ เขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ภาค ๕ ณ วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยพระราชวชิรากร ดร. เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 367,334