กิจกรรมจิตอาสา ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

      วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ นำโดยนางน้ำทิพย์ ต่ายลำยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมจิตอาสา ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ วัดกลาง ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 170,173