การประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด (เจ้าอาวาส, รองเจ้าอาวาส, ผู้ช่วยเจ้าอาวาส) มติที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ คณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ภาค ๕ ประจำปี ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เจ้าคณะภาค ๕ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดการประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด ตามมติมหาเถรสมาคมมติที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ภาค ๕ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยได้รับความเมตตาจากพระพรหมโมลีเจ้าคณะภาค ๕ เป็นประธานการประชุม โดยมีนายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมถวายการต้อนรับและถวายสักการะ
      ในการนี้นางสุวลักษณ์ มูลหล้า ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมบรรยายพิเศษ เรื่องการจัดทำบัญชีวัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าร่วมการประชุมและสนองงานคณะสงฆ์ ณ วัดท้ายตลาด ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 170,044