การประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสุวลักษณ์  มูลหล้า ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผ่านระบบ Zoom ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดกลาง ศาลาการเปรียญ(ชั้น ๒) ถนนเจริญธรรม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 476,678