พศจ.อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินควบคุมภายในจังหวัดอุตรดิตถ์

        วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุวลักษณ์  มูลหล้า ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นางสมถวิล  ชูพินิจสกุลวงค์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินควบคุมภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมี นายสหวิช  อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 367,334