พศจ.อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัดอำเภอน้ำปาด

        วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสุวลักษณ์  มูลหล้า ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายสุพรรณ์  ยากองโค นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายธนภัทร อุทธตรี นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัดอำเภอน้ำปาด ณ ที่พักสงฆ์โพนทอง ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยในที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สร้างวัดที่บ้านโพนทอง ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 367,334