พศจ.อุตรดิตถ์ร่วมประชุมคณะทำงานทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ระดับจังหวัด

        วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสุวลักษณ์ มูลหล้า ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นางสาวปุญชรัสมิ์ ภัทรภิรมย์รักษ์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ระดับจังหวัด โดยมีนายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 367,518