พศจ.อุตรดิตถ์ ร่วมโครงการฝึกอบรมปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต และจิตอาสาเพื่อเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

        วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสุวลักษณ์ มูลหล้า ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นางสมถวิล ชูพินิจสกุลวงค์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ร่วมโครงการฝึกอบรมปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต และจิตอาสาเพื่อเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ (Zoom Meeting)
        ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดกลาง ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
        ดยมี นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธาน


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 117,106