จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดพิธีถวายคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน "อุภินนมัตถจรกถา" เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

       วันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีพระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก-อุตรดิตถ์(ธ) พระครูพิศาลจริยธรรมเจ้าคณะอำเภอเมือง อุตรดิตถ์(ม) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายผล ดำธรรม  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นายอำเภอ เข้าร่วมพิธี ณ ศาลาการเปรียญ วัดท้ายตลาด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

       ในการนี้ นางสุวลักษณ์ มูลหล้า ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นางสมถวิล ชูพินิจสกุลวงค์ นักวิชาการศาสนา ชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมและปฏิบัติหน้าที่ในพิธี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 367,518