พศจ.อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่นิเทศติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โรงเรียนวัดเสาหิน ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

        วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ น. นางสุวลักษณ์  มูลหล้า ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ลงพื้นที่นิเทศติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โรงเรียนวัดเสาหิน ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 99,424