การประชุมผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญเขต ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

         วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสุวลักษณ์ มูลหล้า ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมการประชุมผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมพุทธชินราชวรธาดา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 99,396