โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านพระพุทธศาสนา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

        วันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านพระพุทธศาสนา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีนายชัยศิริ  ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานพิธีเปิด  พระครูกิตติธรรมานุยุต (โอภาส กิตฺติปัญฺโญ) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ สถานการณ์ของพุทธศาสนา, การเปลี่ยนแปลง, การปรับตัวของพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชน 
        
ทั้งนี้นางสุวลักษณ์  มูลหล้า ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายสุพรรณ์ ยากองโค นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายธนภัทร อุทธตรี นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ การบริหารและการจัดการวัดที่ดีและถูกต้อง ณ ศาลาการเปรียญ วัดกลาง ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 89,794