สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าตรวจเยี่ยม สำรวจข้อมูลในการจัดทำสถิติข้อมูลพื้นฐานรายบุคคล โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดมงคลนิมิตร ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

        วันศุกร์ ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๙.๓๐ น. นางสุวลักษณ์  มูลหล้า ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นางสมถวิล  ชูพินิจสกุลวงค์ นักวิชาการศาสนา ชำนาญการพิเศษ  นายสุพรรณ์ ยากองโค นักวิชาการศาสนา ชำนาญการ  นางสาวปุญชรัสมิ์ ภัทรภิรมย์รักษ์  นายภัทรพล บุญมั่น นักวิชาการศาสนา ปฏิบัติการ  เข้าตรวจเยี่ยม สำรวจข้อมูลในการจัดทำสถิติข้อมูลพื้นฐานรายบุคคล โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดมงคลนิมิตร ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 89,812