สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการถวายความรู้ผลิตสื่อออนไลน์ (Technical Development Media) เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา

        วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดอบรมถวายความรู้บุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านการจัดทำสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา แบบ New Nomal หลักสูตร เทคนิคการผลิตและเผยแพร่สื่ออนไลน์  โดยพระปํญญากรโมลี ดร. เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์   เป็นประธานในการเปิดการอบรม และพระมหามงคล  กตปุญโญ ประธานคณะกรรมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระนักเผยแผ่ ได้นำความรู้ด้านการจัดทำสื่อไปใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป้าหมาย จำนวน  ๔๐ รูป/คน โดยมีนายคีรีวัฒน์  อ้นพร้อม ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ และนางสาวอลิศา  เปียงตั้ง นักประชาสัมพันธ์ปฎิบัติการ  เป็นวิทยากรถวายความรู้ด้านการผลิตสื่อและการเผยแพร่ 
        ทั้งนี้ ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์  ณ  ห้องประชุมอาคารธรรมสภา วัดธรรมาธิปไตย ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 89,802