สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าร่วมรับชม การถ่ายทอดสดการจัดงาน สมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม จังหวัดเชียงราย ปีที่ ๓

        วันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุวลักษณ์  มูลหล้า ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นางสมถวิล ชูพินิจสกุลวงค์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมรับชม การถ่ายทอดสดการจัดงาน สมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม จังหวัดเชียงราย ปีที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ในรูปแบบไฮบริดออนไลน์ ผ่านทาง Facebook live ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand ณ สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลาการเปรียญชั้น ๒ วัดกลาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิด


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 89,828