สำนักงานงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระพรหมวชิรเจดีย์ (บำรุง ฐานุตฺตโร ป.ธ.๗) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๕ และอดีตเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร ณ ศาลาพิบูลธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

        วันเสาร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดย นายสิปป์บวร  แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม บำเพ็ญกุศลศพอุทิศถวาย พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรเจดีย์(บำรุง ฐานุตฺตโร ป.ธ.๗) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๕ ,อดีตเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ณ ศาลาพิบูลธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
        ทั้งนี้นางสุวลักษณ์  มูลหล้า ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมบุคลากร ได้ร่วมในพิธีดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 89,810