สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การศึกษาและสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาในระดับภาคหรือกลุ่มจังหวัดสู่การปฏิบัติ สำนักงานเลขาธิการภาค ๑๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

        วันศุกร์ ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสุวลักษณ์  มูลหล้า ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การศึกษาและสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาในระดับภาคหรือกลุ่มจังหวัดสู่การปฏิบัติ สำนักงานเลขาธิการภาค ๑๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิคถ์ ศาลาการเปรียญชั้น ๒ วัดกลาง ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 89,807