กิจกรรมทำวัตรเย็น และเวียนเทียน เพื่อสืบสานกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๕

        วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐๐ น. นางสุวลักษณ์ มูลหล้า ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นางน้ำทิพย์ ต่ายลำยงค์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมทำวัตรเย็น และเวียนเทียน เพื่อสืบสานกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วิหารวัดท้ายตลาด ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 89,791