กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ของชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  ภายใต้โครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น"

        วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับวัดท้ายตลาด ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ของชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  ภายใต้โครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น"  โดย มีพุทธศาสนิกชน นิสิต นักศึกษา ร่วมกิจกรรม ณ วัดท้ายตลาด ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 89,820