ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานประเพณีอัฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๕

       วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสุวลักษณ์  มูลหล้า ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นางน้ำทิพย์  ต่ายลำยงค์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และนายธนภัทร  อุทธตรี นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานประเพณีอัฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๖๕ โดย นายพยงค์  ยาเภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น ๕ ถนนประชานิมิตร อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 79,199