ประชุมข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

        วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุวลักษณ์ มูลหล้า ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ การดำเนินงานตามนโยบาย พศ. / จังหวัด วางแผนเข้าร่วมกิจกรรม และการสนองงานคณะสงฆ์ การติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคต่างๆณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิคถ์ ศาลาการเปรียญชั้น ๒ วัดกลาง ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 79,172