ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำของบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(กพข.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

       วันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำของบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(กพข.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมศาลาการเปรียญ วัดกลาง ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 79,221