โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและลดความเสี่ยงในการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

     วันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุวลักษณ์ มูลหล้า ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นางน้ำทิพย์ ต่ายลำยงค์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ร่วมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและลดความเสี่ยงในการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Microsoft Team ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิคถ์ ศาลาการเปรียญชั้น ๒ วัดกลาง ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 79,175