การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

         วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสุวลักษณ์ มูลหล้า ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนางสาวรนนท์ หรูปานวงษ์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนายนายพีรพัทร์ พุดแดง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Video Conference ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลาการเปรียญ(ชั้น๒) วัดกลาง ถนนเจริญธรรม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 79,155