กิจกรรมจิตอาสา Kick Off ในการดูแลรักษาและพัฒนาคลองโพธิ์ เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๖๕

        วันพุธที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสุวลักษณ์ มูลหล้า ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา Kick Off ในการดูแลรักษาและพัฒนาคลองโพธิ์ เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๖๕ ณ บริเวณคลองโพธิ์ (ข้างตลาดเทศบาล ๕) ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 79,234