ลงพื้นที่ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วัดวังอ้อ อำเภอฟากท่า วัดโพนร้อง วัดโพนสว่าง อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

วันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ นางสุวลักษณ์ มูลหล้า ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วัดวังอ้อ อำเภอฟากท่า วัดโพนร้อง วัดโพนสว่าง อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 79,184