ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) จังหวัดอุตรดิตถ์ (ศบค.จ.อต.) และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดอุตรดิตถ์ (ศปก.จ.อต.) ผ่านระบบโปรแกรม Zoom

วันพุธที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.นางสุวลักษณ์  มูลหล้า ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นางน้ำทิพย์  ต่ายลำยงค์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) จังหวัดอุตรดิตถ์ (ศบค.จ.อต.) และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดอุตรดิตถ์ (ศปก.จ.อต.) ผ่านระบบโปรแกรม Zoom ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลาการเปรียญวัดกลาง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดย นายผล  ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน 


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 57,390