สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้ารับเกียรติบัตร องค์กรคุณธรรม ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ นางสุวลักษณ์ มูลหล้า ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้ารับเกียรติบัตร องค์กรคุณธรรม จากนายพยงค์ ยาเภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์


image รูปภาพ
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 57,400