ประชุมพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ภาค ๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด และเลขานุการ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสุวลักษณ์ มูลหล้า ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ภาค ๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด และเลขานุการ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ โดยพระปัญญากรโมลี ดร. เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธาน ณ วัดท้ายตลาด ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 57,378