ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จังหวัดอุตรดิตถ์ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๕๔/๒๕๖๔ และการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๕๖/๒๕๖๔ ผ่านระบบ zoom

วันพุธที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสุวลักษณ์ มูลหล้า ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จังหวัดอุตรดิตถ์ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๕๔/๒๕๖๔ และการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๕๖/๒๕๖๔ ผ่านระบบ zoom ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลาการเปรียญวัดกลาง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 57,396