การประชุมพื้นที่ตรวจติดตาม การจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรฐานด้านสาธารณสุข ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ เขตตรวจราชการที่ ๑๗ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  นางสุวลักษณ์  มูลหล้า ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นางน้ำทิพย์  ต่ายลำยงค์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ร่วมการประชุมพื้นที่ตรวจติดตาม การจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรฐานด้านสาธารณสุข ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ เขตตรวจราชการที่ ๑๗ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายทวีศักดิ์  เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 687,969