การประชุมพื้นที่ตรวจติดตาม การจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรฐานด้านสาธารณสุข ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ เขตตรวจราชการที่ ๑๗ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  นางสุวลักษณ์  มูลหล้า ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นางน้ำทิพย์  ต่ายลำยงค์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ร่วมการประชุมพื้นที่ตรวจติดตาม การจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรฐานด้านสาธารณสุข ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ เขตตรวจราชการที่ ๑๗ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายทวีศักดิ์  เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 89,821