สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่  ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุวลักษณ์  มูลหล้า ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นางน้ำทิพย์ ต่ายลำยงค์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์  นายสุพรรณ์  ยากองโค นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทางระบบ Zoom ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลาการเปรียญชั้น ๒ วัดกลาง ตำบลบ้านเกาะ  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนายสิปป์บวร  แก้วงาม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 47,272