ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบนักธรรมชั้นโท-ชั้นเอก เพื่อถวายกำลังใจแด่พระภิกษุ สามเณร พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกในการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก (วันที่๔)

วันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางสุวลักษณ์ มูลหล้า ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบนักธรรมชั้นโท-ชั้นเอก เพื่อถวายกำลังใจแด่พระภิกษุ สามเณร พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกในการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก (วันที่๔) สำนักเรียนคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ ภาค ๕ ณ สนามสอบวัดท้ายตลาด ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยพระปัญญากรโมลี ดร. เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธาน ได้รับความเมตตาจาก พระราชปริยัติบัณฑิต (ถนอม ปณฺฑิโต) รองเจ้าคณะภาค ๔-๕ ธรรมยุต ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบ ภายใต้มาตราการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 170,112