ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ เพื่อถวายกำลังใจแด่พระภิกษุ สามเณร พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกในการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก (วันที่๒)

วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางสุวลักษณ์ มูลหล้า ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นายธนภัทร อุทธตรี นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นางสาวสุพัตรา รูปสูง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน นายภัทรพล บุญมั่น นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ เพื่อถวายกำลังใจแด่พระภิกษุ สามเณร พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกในการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก (วันที่๒) สำนักเรียนคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ ภาค ๕ ณ สนามสอบวัดท้ายตลาด ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้มาตราการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 47,324