ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ เพื่อถวายกำลังใจแด่พระภิกษุ สามเณร พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกในการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๓๐ น. นางสุวลักษณ์  มูลหล้า ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ เพื่อถวายกำลังใจแด่พระภิกษุ สามเณร พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกในการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก สำนักเรียนคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ ภาค ๕ ณ สนามสอบวัดท้ายตลาด ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้มาตราการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด พระปัญญากรโมลี ดร.เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 79,159