ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาคำขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในการบูรณะเสนาสนะของวัด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และแนวทางที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกำหนด โดยนายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นางสุวลักษณ์ มูลหล้า ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน ณ ศาลาการเปรียญ วัดกลาง ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 47,290