วัน พุธ, 22 ก.พ. 2017

 

 

 

 

 

 


 

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้21
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้100
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้364
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว750
mod_vvisit_counterเดือนนี้2257
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2847
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด132746

ขณะนี้มีผู้ชม: 2
IP ของคุณ: 103.55.142.142
,
Now is: 2017-02-22 04:09
Untitled Document

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

ทำเนียบผู้อำนวยการทำเนียบพระสังฆาธิการ


ข้อมูลวัด/ที่พักสงฆ์ ในจ.อต.

 

[๑๙-๐๙-๒๕๕๙] สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อทำการคัดเลือกเป็น

พนักงานจ้างเหมาบริการ [รายละเอียด]


[๘-๐๙-๒๕๕๙] สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์รับสมัคร

บุคคลเพื่อทำการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการดังนี้

๑.ตำแหน่่ง พนักงานทำความสะอาด จำนวน ๑ อัตรา

๒.ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ อัตรา

๓.ตำแหน่ง พนักงานขับรถ จำนวน ๑ อัตรา

[รายละเอียด]


[๒๕-๐๗-๒๕๕๙] จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอเชิญประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์

ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ [กำหนดการ]

 

[๑๗-๑๑-๒๕๕๘] สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์

ขอความเมตตานุเคราะห์จากครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-แผนกบาลี

และพระปริยัตินิเทศก์กรอกข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา

๒๕๕๘ และส่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์

[หนังสือราชการและแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน]

[รายชื่อที่ส่งผลการปฏิบัติงานแล้ว]


[๒๐-๑๑-๒๕๕๘] สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ขอความ

เมตตานุเคราะห์จากพระคุณท่านประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และ

เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล

แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

[รายละเอียด]


[ดูหนังสือราชการทั้งหมด]

 


[๒๕-๐๗-๒๕๕๙]สำนักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์

ร่วมกับโรงเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกสามัญศึกษาวัดเสาหิน

จัดนิทรรศการโครงการฯ

หมู่บ้านรักษาศีล ๕ และผลงาน

ของนักเรียน วันที่ ๒๖ กรกฎาคม

๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบ้านนาอิน

อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์


[๑๑-๐๓-๒๕๕๙]สำนักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์

ย้ายสำนักงานจากศาลากลาง

จังหวัดอุตรดิตถ์(ชั้น๒)

ถ.ประชานิมิตร ต.ท่าอิฐ

อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ มาตั้งอยู่ที่

ศาลาการเปรียญ(ชั้น๒) วัดกลาง

ถ.เจริญธรรม ต.ท่าอิฐ อ.เมือง

จ.อุตรดิตถ์ 


[ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด]

 

 

 

 

 

 

[๒๔-๐๗-๒๕๕๙] คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"

จะลงพื้นที่ เพื่อติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อยโครงการฯ หมู่บ้าน

รักษาศีล ๕ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙  ณ วัดกลาง

ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์


[๒๘-๐๖-๒๕๕๙] จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนสมัคร

เข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ หมู่บ้านรักษาศีล ๕

[หนังสือรายการถึงส่วนราชการในจังหวัด]

[หนังสือรายการถึงนายอำเภอ]

[หนังสือรายการถึงสนง.สพป.อต. ในจังหวัด]

[ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ]


[๓๐-๐๖-๒๕๕๙] บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)โครงการฯ

หมู่บ้านรักษาศีล ๕ [บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ในระดับอำเภอ]

[บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ในระดับตำบล]


[๓๐-๐๖-๒๕๕๙]ขั้นตอนพิธีการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ

[รายละเอียด]


[๓๐-๐๖-๒๕๕๙] แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนโครงการฯ

หมู่บ้านรักษาศีล ๕ [รายละเอียด] 

 


 

 

[๑๒-๗-๒๕๕๙] วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการสำนักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดออุตรดิตถ์ และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมกับ

เจ้าคณะอำเภอตรอน , เจ้าอาวาสวัดใหม่โพธิ์เย็น จัดอบรมถวายความรู้แก่

เจ้าอาวาสและไวยาวัจกรเขตอำเภอตรอน (รายละเอียด)

 
 

[๑๙-๗-๒๕๕๙]นายธีรวัฒน์

วุฒิคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัด

อุตรดิตถ์ เป็นประธานทำบุญ

ตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬห

บูชาและเข้าพรรษาประจำปี

๒๕๕๙ (รายละเอียด)


- 

 

[๒๐-๗-๒๕๕๙] นายสุรศักดิ์

เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญเทียนจำนำ

พรรษาพระราชทานพร้อมกับสิ่งของบริวาร

ในมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ นำมอบถวายแด่

พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดท่าไม้เหนือ

(รายละเอียด) 

 


[๑๙-๗-๒๕๕๙] นายสุรศักดิ์

เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และ

เจริญจิตตภาวนาเฉลิมพระเกียรติแด่พระ

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส

มหามงคลเสด็จถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ (รายละเอียด)

 

[อ่านข่าวกิจกรรม สนง.พศจ.อต.ทั้งหมด]


 

เอกสารประกอบการขอ

รับนิตยภัต แบบฟอร์มที่ขอรับ

นิตยภัต [รายละเอียด]

ตัวอย่างหนังสือขอรับ

นิตยภัต[รายละเอียด]

บัญชีนิตยภัต[รายละเอียด]

พัดยศสมณศักดิ์

[รายละเอียด]

ายชื่อพระภิกษุที่อยู่ใน

ระหว่างดำเนินการขอรับนิตยภัต

[รายละเอียด]

ข้อมูลวันที่ ๑๖-๑๒-๒๕๕๗]

รหัสเลขหนังสือณะสงฆ์

จังหวัดอุตรดิตถ์ [รายละเอียด]

 

 

 

การขอใบรับรองประกาศ

นียบัตรนักธรรม ธรรมศึกษา

และเปรียญธรรม [รายละเอียด]

[ข้อมูลวันที่ ๑๑-๑๒-๒๕๕๗]

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ในการจัดการเรียนการสอน

ธรรมศึกษาในสถานศึกษา

[รายละเอียด]

หนังสือสุทธิ

แบบคำขอซื้อหนังสือสุทธิ

[รายละเอียด] [ข้อมูล ณ วันที่

๑๑-๑๒-๒๕๕๗]

การขอปรับพัดยศให้ตรงกับ

ตำแหน่งที่ได้รับ [รายละเอียด]

[ข้อมูลวันที่ ๑๑-๑๒-๒๕๕๗]

 

 

รายชื่อวัดที่ฝากเอกสาร

สำคัญทางที่ดินไว้ที่สำนักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์

[อ่านเพิ่มเติม][ข้อมูล

วันที่ ๑๑-๑๒-๒๕๕๗]

"แบบขอใช้ที่ดินสร้างวัด

บบขออนุญาตสร้างวัด

แบบขออนุญาตตั้งวัด

บบขอวิสุงคามสีมา

บัญชีรายชื่อวัดพัฒนา

จ.อุตรดิตถ์ [รายละเอียด

ไฟล์xls ไฟล์Pdf]

[ข้อมูล ณ วันที่ ๑-๑-๒๕๕๘]