ข้อมูลผู้บริหาร

   

ข้อมูลผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์

 

                     ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์                     

นางน้ำทิพย์  ต่ายลำยงค์

 เกิดวันที่

     ภูมิลำเนา จังหวัดอุตรดิตถ์

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาตรี :  

ปริญญาโท :  

   ๐๖๑-๓๙๗๗๒๓๒

   ๐๖๑-๓๙๗๗๒๓๒

 


 

      -ว่าง-      

                                            หัวหน้ากลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์                                               

-ว่าง-

ตำแหน่ง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

 

 


 

 

                                      หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ                                     

นายสุพรรณ์  ยากองโค

ตำแหน่ง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

      ๐๘๗-๑๙๘๑๖๖๗

      ๐๘๗-๑๙๘๑๖๖๗

 

 


 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,144,586