พศจ.อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ ๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๒๐ น. นางน้ำทิพย์ ต่ายลำยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายเฉลิมชัย เฟื่องคอน กรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ เป็นประธานการประชุม 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 687,775