พศจ.อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓

วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ โดย นางน้ำทิพย์ ต่ายลำยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓ ณ บริเวณวัดกลาง ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,144,784