พศจ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี ๒๕๖๗ 

วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางน้ำทิพย์ ต่ายลำยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นายธนภัทร อุทธตรี นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,144,586